Zespół Placówek Oświatowych w Kaletach-Miotku

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Artykuły w archiwum

Wykaz programów i podręczników dla klas I,II i III gimnazjum

na rok szkolny 2014/2015

klasa I- rocznik 2001, klasa II – rocznik 2000, klasa III - rocznik 1999

Nr w szk. zest. progr.

Zajęcia edukacyjne

Program zajęć edukacyjnych

Nazwa wydawnictwa

Podręczniki z numerem dopuszczenia

1/III/14/15

z dnia 30.05.2014

Język polski

Między nami. Program nauczania języka polskiego w gimnazjum do nowej podstawy programowej (obowiązującej w klasie 1 gimnazjum od września 2009 r.)

A. Łuczak, E. Prylińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa I

Język polski. Między nami. Podręcznik dla pierwszej klasy gimnazjum.A. Łuczak, E.Prylińska, R. Maszka.

Nr dopuszczenia 63/1/2009

Język polski. Między nami. Zeszyt ćwiczeń dla klasy pierwszej gimnazjum. Część 1. A.Łuczak, E.Prylińska

Język polski. Między nami. Zeszyt ćwiczeń dla klasy pierwszej gimnazjum. Część 2. A.Łuczak, E.Prylińska

Klasa II

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy drugiej gimnazjum

Agnieszka Łuczak, Ewa Brylińska Nr dopuszczenia 63/2/2010

Język polski 2. Między nami. Zeszyt ćwiczeń. Część 1. Nowa wersja A.Łuczak, E.Prylińska

Język polski 2. Między nami. Zeszyt ćwiczeń. Część 2. Nowa wersja

A.Łuczak, E.Prylińska

Klasa III

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy trzeciej gimnazjum

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Kamila Krzemieniewska-Kleban

Nr dopuszczenia 63/3/2011

Język polski. Między nami. Zeszyt ćwiczeń dla klasy trzeciej gimnazjum. Część 1. A.Łuczak, E.Prylińska

Język polski. Między nami. Zeszyt ćwiczeń dla klasy trzeciej gimnazjum. Część 2. A.Łuczak, E.Prylińska

 

2/III/14/15

z dnia 30.05.2014

Język angielski

Program języka angielskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego dla klas I - III gimnazjum.

M.Ellis, M.Niesobska.

Macmillan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxford University Press

Klasa I

Interface 2

Emma Heyderman, Fiona Mauchline

Nr dopuszczenia 626/2/2012

 

Klasa II

Interface 3 Patrick Howarth, Patricia Reilly

626/3/2013

Klasa III

New Adventures Intermediate

B.Wetz

Nr dopuszczenia 111/4/2009

3/III/14/15

z dnia 30.05.2014

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego do gimnazjum

Kurs podstawowy dla początkujących

Paweł Piszczatowski

 

 

 

 

 

 

 

WSiP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa I

Graffiti -  język niemiecki dla gimnazjum.

Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum dla klasy I.

Kurs dla początkujących

Nr dopuszczenia:248/1/2009

Klasa II

Graffiti -  język niemiecki dla gimnazjum.

Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum dla klasy II.

Nr dopuszczenia:248/2/2011

Klasa III

Graffiti 3.  Język niemiecki dla gimnazjum. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę. Podręcznik z ćwiczeniami.

Nr dopuszczenia  248/3/2014

4/III/14/15

z dnia 30.05.2014

Muzyka

Muzyka w gimnazjum. Program nauczania.

A.Kreiner – Bogdańska

 

Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro

Muzyka w gimnazjum. Podręcznik.

A.Kreiner – Bogdańska

Nr dopuszczenia:6 /2009

5/III/14/15

z dnia 30.05.2014

Historia

„Podróże w czasie”. Program nauczania historii w gimnazjum do nowej podstawy programowej obowiązującej w pierwszej klasie od roku szk. 2009/2010.

T.Małkowski, J.Rześniowiecki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Klasa I

„Podróże w czasie”.Historia I.

Podręcznik dla gimnazjum.

T.Małkowski, J.Rześniowiecki

Nr dopuszczenia: 158/1/2009

Klasa II

„Podróże w czasie”.Historia II

Podręcznik dla gimnazjum.

T.Małkowski, J.Rześniowiecki

Nr dopuszczenia: 158/2/2010

Klasa III

„Podróże w czasie”.Historia III

Podręcznik dla kl. III gimnazjum.

T.Małkowski, J.Rześniowiecki

Nr dopuszczenia: 158/3/2011

 

6/III/14/15

z dnia 30.05.2014

Geografia

Program nauczania geografii dla gimnazjum. Planeta Nowa.

E.M.Tuz, D.Szczypiński

Nowa Era

Klasa I

Planeta  Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy I  gimnazjum, część I.

R.Malarz

Nr dopuszczenia: 7/1/2009

Klasa II

Planeta Nowa.Podręcznik do geografii dla klasy II  gimnazjum, część II

D.Szczypiński, M.Wójtowicz.

Nr dopuszczenia: 7/2/2009

Klasa III

Planeta Nowa.Podręcznik do geografii dla klasy III  gimnazjum, część III

M.Szubert

Nr dopuszczenia: 7/3/2010

7/III/14/15

z dnia 30.05.2014

Biologia

Program nauczania biologii w gimnazjum. Puls życia

A.Zdziennicka,

Nowa Era

Klasa I

Puls życia 1.Podręcznik do biologii dla gimnazjum

M.Jefimow, M.Sęktas

Nr dopuszczenia: 58/1/2009

Klasa II

Puls życia 2.Podręcznik do biologii dla gimnazjum.

M.Jefimow,

Nr dopuszczenia 58/2/2009

Klasa III

Puls życia 3.Podręcznik do biologii dla gimnazjum.

M.Sągin, A.Boczarowski, M.Sęktas

Nr dopuszczenia 58/3/2010

8/III/14/15

z dnia 30.05.2014

 

 

 

 

 

Chemia

Program nauczania chemii gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

T.Kulawik, M.Litwin

Nowa Era

Klasa I

Chemia Nowej Ery.Część I.

Podręcznik dla gimnazjum

J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin

Nr dopuszczenia: 49/1/2009

Klasa II

Chemia Nowej Ery.

Część II. Podręcznik dla gimnazjum

J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin

Nr dopuszczenia: 49/2/2009

Klasa III

Chemia Nowej Ery.

Część III. Podręcznik dla gimnazjum

J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin

Nr dopuszczenia: 49/3/2010

9/III/14/15

z dnia 30.05.2014

 

 

 

 

 

 

Fizyka

Program nauczania do nowej podstawy programowej

( Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008r.)

R.Grzybowski

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

Klasa I

Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum. R.Grzybowski

Nr dopuszczenia: 4/1/2009

Zbiór zadań R.Grzybowski

Klasa II

Fizyka 2.Podręcznik dla gimnazjum

R.Grzybowski

Nr dopuszczenia: 4/2/2010

Zbiór zadań R.Grzybowski

Klasa III

Fizyka 3.Podręcznik dla gimnazjum

R.Grzybowski

Nr dopuszczenia: 4/3/2011

Zbiór zadań R.Grzybowski

10/III/14/15

z dnia 30.05.2014

 

 

 

 

 

 

Matematyka

Matematyka z plusem.

Program nauczania matematyki dla trzeciego etapu edukacyjnego(klasy 1-3 gimnazjum)

M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Klasa I

Matematyka 1.Podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum

Z.Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech, A.Mysior, K.Zarzycka

Nr dopuszczenia: 168/1/2009

Klasa II

Matematyka 2.Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum

Z.Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech, A.Mysior, K.Zarzycka

Nr dopuszczenia: 168/2/2010

Klasa III

Matematyka 3.Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum

Z.Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech, A.Mysior, K.Zarzycka

Nr dopuszczenia: 168/3/2011

11/III/14/15

z dnia 30.05.2014

Informatyka

 

 

Program nauczani informatyki w gimnazjum.

E.Filinowicz

Nowa Era

Informatyka dla Ciebie (1-3) Nowa Era, 181/2009

12/III/14/15

z dnia 30.05.2014

Wychowa-

nie

fizyczne

Program wychowania fizycznego. Gimnazjum.

Zdrowie.Sport.Rekreacja. Urszula Kierczak

Oficyna Wydawnicza IMPULS

 

13/III/14/15

z dnia 30.05.2014

Religia

Program- Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin, autorzy-ks.K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek AZ-3-01/13

 

JEDNOŚĆ Kielce

 

 

 

 

 

Klasa I „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”

AZ-31-01/13-KI-3/13

Klasa II „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”

Klasa III „W życiu i w prawdzie”AZ-33-02/9-0

14/III/14/15

z dnia 30.05.2014

Plastyka

Plastyka. Program dla klasy 1 - 3 gimnazjum

L.Wyszkowska

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

 

Plastyka. Podręcznik dla gimnazjum.

K.Czernicka. Nr dopuszczenia 47/2009

15/III/14/15

z dnia 30.05.2014

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne – program nauczania dla gimnazjum

U.Białka

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

Zajęcia techniczne – podręcznik dla gimnazjum

U.Białka

Nr dopuszczenia: 199/2009

16/III/14/15

z dnia 30.05.2014

Zajęcia artystyczne

Program nauczania muzyki do zajęć artystycznych w gimnazjum do nowej podstawy programowej

Agencja Wydawnicza GAWA

Muzyka. Podręcznik do zajęć artystycznych w gimnazjum

E.Wachowiak Nr dopuszczenia: 273/2010

17/III/14/15

z dnia 30.05.2014

Wychowa-nie do życia w rodzinie

„ Wędrując ku dorosłości”

wychowanie do życia w rodzinie

T.Król

Rubikon

Wędrując ku dorosłości 1-3

205/2011/z1

18/III/14/15

z dnia 30.05.2014

Wiedza o społeczeń-stwie

 

 

 

Program nauczania KOSS zgodny z nową podstawą programową

 

 

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Klasa II

KOSS Część 1. A.Pacewicz, T.Merta

Nr dopuszczenia 169/1/2009

Klasa III

KOSS. Część 2.  A.Pacewicz, T.Merta

Nr dopuszczenia 169/2/2010

19/III/14/15

z dnia 30.05.2014

Edukacja dla bezpieczeń-stwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania.

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

Klasa III.

Edukacja dla bezpieczeństwa. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla gimnazjum. Część 1Nr dopuszczenia 177/1/2009

Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo na co dzień. Podręcznik dla gimnazjum.   Część 2.  Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak-Kowal, Zbigniew Smutek.Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON  177/2/2009

Wykaz programów i podręczników dla klasy I,II i III szkoły podstawowej

na rok szkolny 2014/2015

klasa I-rocznik 2007, klasa II –rocznik 2006, klasa III - rocznik 2005

 

Nr w szkolnym zestawie programów.

Zajęcia edukacyjne

Program

zajęć edukacyjnych

Nazwa

wydawnictwa

Podręcznik z numerem dopuszczenia

1/I/14/15

z dnia 30.05.2014

Edukacja

wczesnoszkolna

„Uczę się z Ekoludkiem”

Program edukacji

wczesnoszkolnej

Wydawnictwo Edukacyjne Żak

Klasa I.

Klasa II

„Uczę się z Ekoludkiem” Podręcznik dla kl.2 cz.1.

H.Kitlińska -Pięta, D.Orzechowska,

M.Stępień

Nr dopuszczenia: 57/3/2010

Uczę się z Ekoludkiem” Podręcznik dla kl.2 cz. 2.

H.Kitlińska -Pięta, D.Orzechowska,

M.Stępień

Nr dopuszczenia: 57/4/2010

Klasa III.

Uczę się z Ekoludkiem” Podręcznik dla kl.3 cz. 1.

H.Kitlińska -Pięta, Z.Orzechowska,

M.Stępień.

Nr dopuszczenia: 57/5/2011

 

2/I/14/15

z dnia 30.05.2014

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego.

Kurs dla początkujących w klasie 1-3 szkoły podstawowej.

MacMillan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwo Szkolne PWN

Klasa 1

English Quest 1 Jeannette Corbett, Rosin O' Farrell, Magdalena Kondro

+ćwiczenia

473/1/2012

Klasa 2

English Quest 2 Jeannette Corbett, Rosin O' Farrell, Magdalena Kondro

+ćwiczenia

473/2/2012

Klasa 3

Twister 3  - podręcznik i ćwiczenia do języka angielskiego

A.Littlewood, P.Jeffery,

Nr dopuszczenia 100/3/2010

3/I/14/15

z dnia 30.05.2014

Religia

W rodzinie Dzieci Bożych, Red. Ks. T. Śmiech. AZ-1/02/9

 

 

 

 

 

JEDNOŚĆ Kielce

 

 

 

 

 

 

Klasa 1

Żyjemy w Bożym świecie AZ-11-01/12-Kl-1/12

Klasa 2

Idziemy do Jezusa

AZ-12-01/12-KI-3/12

Klasa 3

Jezus jest z nami AZ-13-01/12-KI-4/13

 

]

II etap edukacyjny

klasy IV – VI szkoły podstawowej

 

Nr                                   PRZEDMIOT                       TYTUŁ I NR  PROGRAMU                      AUTORZY                      PODRĘCZNIK

 

4/II/14/15

Dn.30.05.2014

 

Język polski

 

„Czytać, myśleć, uczestniczyć” Program nauczania ogólnego języka polskiego w kl. IV-VI szkoły podstawowej

M.Derlukiewicz

Nowa Era

IV-Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy IV szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz. Nowa Era  (338/1/2011)

V- Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy V szkoły podstawowej M.Derlukiewicz Nowa Era (338/4/2014)

VI-Słowa na start!Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy VI szkoły podstawowej.Marlena Derlukiewicz Nowa Era 9338/5/2014)

 

 

 

 

5/II/14/15

Dn.30.05.2014

 

Język angielski

 

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawa programową dla II-go etapu edukacyjnego

 

E.Piotrowska, T.Sztyber

Wydawnictwo Macmillan

 

 

IV-New Hot Spot 1. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Colin Granger.                                                    Wydawnictwo Macmillan (690/1/2014)

V- Hot Spot 2, Colin Granger, Catherine Stannet  Wydawnictwo MacMillan

(218/2/2009)

VI- Hot Spot 3 Colin Granger, Katherine Stannett (218/3/2010)

 

6/II/14/15

Dn.30.05.2014

 

Matematyka

 

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.

M.Jucewicz M.Karpiński J.Lech

GDAŃSKIE WYD.OŚWIATOWE

IV- Matematyka 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej +ćwiczenia. Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (340/1/2011)

V- Matematyka 5. Podręcznik dla k lasy piątej szkoły podstawowej  ( 340/2/2013) Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

VI- Matematyka 6. Podręcznik dla klasy s Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki zóstej szkoły podstawowej ( 340/3/2014)

 

 

7/II/14/15 dn. 30.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/II/14/15 dn.30.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

9/II/14/15 dn.30.05.2014

 

Historia

 

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej

 

 

T.Maćkowski

Nowa Era

IV- Wczoraj i dziś. Historia i społeczeństwo - podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej + ćwiczenia. Grzegorz Wojciechowski. Nowa Era (443/1/2012 )

V- Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej Grzegorz Wojciechowski (443/2/2013)

VI- Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej Grzegorz Wojciechowski (443/3/2014)

 

 

Zajęcia techniczne

 

Bądź bezpieczny na drodze. Program nauczania zajęć technicznych w klasach
4–6 szkoły podstawowej

Bogumiła Bogacka-Osińska

Danuta Łazuchiewicz

WSiP

Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.  (496/1/2012)

Technika na co dzień cz.1 Ewa Bubak ( 496/2/2012)

Technika na co dzień cz.2 Ewa Krolicka, Marcin Duda(496/3/2012)

 

Wychowanie fizyczne

 

 

Autorski program wychowania fizycznego

A.Romanowska

Wydawnictwo Korepetytor

 

10/II/14/15

Z dn. 30.05.2011

 

 

 

 

 

 

 

11/II/14/15

z dn. 30.05.2014

 

12/II/14/15 z dn. 30.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/II/14/15 dn.30.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/II/14/15 dn. 30.05. 2014

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

Plastyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

 

 

J.Lukas

K.Onak

Nowa Era

 

 

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej Jadwiga Lukas, Krystyna Onak 326/2011

 

 

Muzyka

 

„I gra muzyka”Program nauczania ogólnego muzyki w kl. IV-VI szkoły podstawowej

M.Gromek,G.Kilbach

Nowa Era

I gra muzyka!Podręcznik do muzyki dlaklas IV-VI szkoły podstawowej .Monika Gromek, Grazyna Kilbach 569/2012

 

Zajęcia komputerowe

 

Program nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej. II etap kształcenia

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

WSIP

IV- Lekcje z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej.       Klasa 4. Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski (453/1/2012)

V-Lekcje z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Klasa 5 .453/2/2013

VI-Lekcje z komputerem.Zajęcia komputerowe. Podręcznik. Klasa (453/3/2014)

 

 

 

Przyroda

 

„Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody

w klasach 4–6 szkoły podstawowej

J.Golanko

Nowa Era

IV- Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 4 + ćwiczenia. Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz. Nowa Era  (399/1/2011)

V- Tajemnice przyrody 5. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej Janina Ślosarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer 399/2/2013

VI-Tajemnice przyrody.Podręcznik dla klasy 6. Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk (399/3/2014)

 

Religia

 

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

ks. K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek

Jedność Kielce

IV-Miejsca pełne bogactw. K.,Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek (AZ-21-02/12-KI-1/12

V-Spotkania ubogacające K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska

VI-Tajemnice Bogatego Życia

Ks.K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska,

 

 

15/II/14/15

z dn30.05.2014

II

Wychowanie do życia w rodzinie

 

Program autorski nauczyciela

 

 

 

 

16/IiII/14/15

z dn. 30.05.2014

 

 

 

Program bezpieczna droga

 

17/IiII/14/15

z dn. 30.05.2014

 

 

 

Profilaktyka i korekcja wad postawy

 

 

 

18/I-III /14/15 z dn. 30.05.2014

 

 

 

Program wychowawczy

 

19/I-III/14/15

z dn. 30.05.2014

 

 

 

Program profilaktyki i korekcja wad postawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj

Logowanie

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Statystyki

Użytkowników : 19
Artykułów : 599
Odsłon : 164025

Legitymacje

Konto do wpłat za zagubione legitymacje oraz opłat za przedszkole

31 1020 2368 0000 2302 0595 9632

PKO BP SA Oddział 1 w Tarnowskich GórachStart Artykuły w archiwum